Regulamin

REGULAMIN

1. OSOBY KORZYSTAJĄCE ZE ŚCIANY WSPINACZKOWEJ ZOBOWIĄZANE SĄ DO:
ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM , STOTOSOWANIA SIĘ DO ZAPISANYCH W NIM ZASAD
-POTWIERDZENIA STOSOWNYM ZAŚWIADCZENIEM Z WŁASNORĘCZNYM PODPISEM ,ŻE ZAPOZNAŁ SIĘ Z
REGULAMINEM I BĘDZIE GO BEZWZGLĘDNIE PRZESTRZEGAŁ.
-UBEZPIECZENIASIĘ WE WŁASNYM ZAKRESIEOD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW PODCZAS
UPRAWIANIA SPORTÓW EKSTREMALNYCH (W TYM WSPINACZKI I ALPINIZMU)
-W PRZYPADKU , GDY OSOBA JEST NIEPEŁNOLETNIA , DOSTARCZENIA ODPOWIEDNIEGO OŚWIADCZENIA
RODZICÓW/OPIEKUNÓW ZEZWALAJĄCEGO JEJ NA UPRAWIANIE WSPINACZKI SPORTOWEJ.
2. WSPINANIE ODBYWA SIĘ WYŁĄCZNIE NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ
3. OSOBY POCZĄTKUJĄCE I PIERWSZY RAZ OBECNE NA OBIEKCIE ZOBOWIĄZANE SĄ DO ZGŁOSZENIA SIĘ DO OBSŁUGI
4. OSOBY POCZĄTKUJĄCE MOGĄ SIĘ WSPINAĆ TYLKO I WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ I POD OPIEKĄ
PROWADZĄCEGOZAJĘCIA INSTRUKTORA LUB OPERATORA ŚCIANY.
5. Z ZAKRESU ASEKURACJI ,SZKOLIĆ NA OBIEKCIE , MOŻE TYLKO INSTRUKTOR
WSPINACZKI
6. NA ŚCIANIE WOLNO SIĘ WSPINAĆ :
– NA WĘDKĘ – WSZĘDZIE TAM GDZIE SĄ ZACZEPIONE W STANOWISKACH LINY ASEKURACYJNE
– PROWADZĄC – WSZĘDZIE TAM GDZIE NA DRODZE WSPINACZKI ZAWIESZONY JEST KOMPLET EKSPRESÓW.
7. NIE WOLNO WSPINAĆ SIĘ ANI ZJEŻDŻAĆ NA LINACH ZACZEPIONYCH O JEDEN PUNKT
ASEKURACYJNY
8.ZABRANIA SIĘ WSPINANIA „NA CZAS” W TRAKCIE ZAJĘĆ OGÓLNO DOSTĘPNYCH.
9.WSZYSCY UŻYTKOWNICY MUSZĄ STOSOWAĆ W PRAKTYCE STANDARDY WSPINANIA I ASEKURACJI
OBOWIĄZUJĄCE NA ŚCIANIE TRANGO TOWERS .
W SZCZEGÓLNOŚCI :
JEDYNYM WĘZŁEM JAKIM PRZYWIĄZUJEMY LINĘ DO UPRZĘŻY JEST WĘZEŁ (PODWÓJNA) ÓSEMKA
NALEŻY UŻYWAĆ SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA ODPOWIEDNIEJ JAKOŚCI -POSIADAJĄCEGO ODPOWIEDNIE ATESTY
OBSŁUGĘ PRZYRZĄDU ASEKURACYJNEGO NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z ZASADAMI BEZPIECZEŃSTWA
WSPINANIE Z DOLNĄ ASEKURACJĄ DOZWOLONE JEST TYLKO WTEDY ,GDY LINIE EWENTUALNYCH LOTÓW
WSPINACZA NIE STANOWIĄ ZAGROŻENIA DLA INNYCH.

PRZEPISY PORZĄDKOWE:
1.WEJŚCIE NA TEREN OBIEKTU WYŁĄCZNIE W OBUWIU ZASTĘPCZYM.
2.ODZIEŻ WIERZCHNIĄ , BUTY, TORBY, PLECAKI ZOSTAWIAMY W SZATNI.NIE UKŁADAMY NIC OD ŚCIANAMI.
3.S-KA TRANGO TOWERS NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA RZECZY POZOSTAWIONE NA
. TERENIE OBIEKTU , W TYMTEŻ I SZATNI
4.NA TERENIE OBIEKTU NIE WOLNO UŻYWAĆ TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH.
5.NA PODŁODZE MOŻE LEŻEĆ TYLKO ZAPAS LINY ASEKURACYJNEJ
6.OBSŁUGĘ ŚCIANY , ZAWIESZANIE LIN , MONTAŻ IDEMONTAŻ CHWYTÓW MOŻE DOKONYWAĆ
TYLKO OBSŁUGA ŚCIANY
7.OSOBA WYPOŻYCZAJĄCA SPRZĘT OD OPERATORA ŚCIANY ,JEST ZA NIEGO MATERIALNIE
ODPOWIEDZIALNA

TRANGO TOWERS